Dịch vụ
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN PHỨC HỢP


Điều hòa và thông gió cơ khí

  - Điều hòa không khí
  - Hệ thống thông gió cơ khí
  - Cơ khí tổng hợp

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh

- Lắp đặt hệ thống nước
- Hệ thống vệ sinh
- Lắp đặt thiết bị vệ sinh
- Lắp đặt phụ kiện
- Hệ thống gas

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

- FPPS
- Hệ thống chuyên biệt
- Hệ thống nén hóa chất lỏng
Hệ thống điều khiển, giám sát tích hợp
- Hệ thống xây dựng tự động
- Hệ thống kỹ thuật số trực tiếp

Hệ thống cung cấp điện LT

- Bảng chuyển mạch
- Phụ kiện

Hệ thống giao tiếp và anh ninh

- Hệ thống điện thoại PABX
- Hệ thống địa chỉ công cộng
- Hệ thống liên lạc nội bộ
- Hệ thống CATV và MATV
- Hệ thống an ninh 

Dịch vụ khác