Dịch vụ
 • KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN PHỨC HỢP
  Điều hòa và thông gió cơ khí - Điều hòa không khí - Hệ thống thông gió cơ khí - Cơ khí tổng hợp
 • KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
  Thiết kế, tích hợp và thi công: - Nhà máy xử lý chất thải - Hệ thống thu gom bụi thải - Hệ thống quản lý môi trường
 • QUẢN LÝ THIẾT BỊ
  Chuyên cung cấp - Hệ thống lắp đặt ACMV - Lắp đặt điện - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh
 • BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
  Bảo trì, bảo hành một phần và toàn bộ các hệ thống cơ điện