Dịch vụ
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
 
Thiết kế, tích hợp và thi công


- Nhà máy xử lý chất thải
- Hệ thống thu gom bụi thải
- Hệ thống quản lý môi trường
- Hệ thống xử lý khí
- Các băng chuyển sản xuất
- Máy móc công nghiệp và công trình đường ống
- Hệ thống tiết kiệm năng lượng

Chuyên cung cấp

- Ống thép chống gỉ và ống dẫn
- Lắp đặt thiết bị
- Hệ thống điện tử
- Quản lý thiết bị
- Hệ thống HVSC


 
Dịch vụ khác