Về R-Tech
Về RTech


Thông tin cơ bản:
 
Tên công ty: Công ty TNHH MTV Thương mại và Công nghệ Huy Hoàng

Tên tiếng Anh: Radiance Technology & Trading Co.,Ltd .

Viết tắt: R-TECH

Năm thành lập: 2009