Tin tức
Sản phẩm Flexy
Rtech xin giới thiệu về chất liệu mới nhất trong sản phẩm Flexy
Ứng dụng sản phẩm Flexy mới nhất là chất liệu: New Combi Cup Flexy Máy hút bụi - Túi Cup
"CombiFlex" vật liệu của chúng tôi được phát triển để đáp ứng tất cả những đặc điểm đó là cần thiết cho một tách chân không hiệu suất cao. Thông thường ly chân không polyurethane của chúng tôi sẽ kéo dài 3-4 lần dài hơn cốc làm bằng cao su hoặc các vật liệu lưu hóa hoặc polymer hóa khác. Điều này có nghĩa là ít "thời gian xuống" nhưng nhiều hơn "chuyển giao" với năng suất tăng lên.
Chía khóa của chất liệu mới trong sản phẩm Flexy:
Đặc điểm là khả năng phục hồi tốt hay tính linh hoạt, độ bền kéo cao với mài mòn cao và khả năng chống mòn. So với các thương hiệu nổi tiếng khác, chất lượng sản phẩm Flexy của chúng tôi là tương đương hoặc thậm chí tốt hơn. Nói chung, chúng tôi cũng có thể giữ một mức giá cạnh tranh hơn.
Nhà phần phối  Flexy – nhà phân phối Flexy Vietnam – Flexy Vietnam – Sản phẩm Flexy
Tin tức khác